(+374 94) 000 691 info@fruit-dryer.am rus  eng
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Հասցե

Հեռախոս

ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք
Հաղթանակի 52-4(Մարս գործարանի մոտ)
(+37494) 000 691, (+37455) 390 191

Տնօրեն
Վեբ կայք
էլ. փոստ

Գալստյան Ս.Վ.
www.fruit-dryer.am
info@fruit-dryer
.am

Facebook

© Suren-Ani LLC. Fresh Fruit Dryer. 2015. All Rights Reserved
Developed by BSC Buisness Support Center